Јылгайак байрам

Википедия сайттаҥ
Јылгайак байрам, Белгород, 2015

Јылгайак — јыл тӱгенип, кар кайылып, Кӱн узап, јас келгениниҥ ырысту сакылталу ла ижемјилӱ байрамы.

Јасла кожо јалаҥдардыҥ кӧги јажарзын, јӱзӱн-јӱӱр чечектери јайылзын, кырада салган аш (арыш) јаранып ӧссин, куштар ыраак талалардаҥ јанзын деген сакылта ла ижемји байрам. Тулаан айда ӧткӱрилет. јылгайак байрам Тос Азиянын коп албатылары откурет.